FC Santos Tartu

TERVITAB SIND

FC Santos Tartu on 2006. aastal asutatud ja endiselt kiiresti arenev ja Lõuna-Eesti suurim jalgpalliklubi. Klubitegevuses on kaks suunda: tervisespordi ja tippspordi edendamine.

Oleme pühendunud laste jalgpallialaste oskuste ja teadmiste arendamisele. Pikaaegsele kogemusele tuginedes, oleme välja töötanud treeningprogrammid, mis toetavad noorte füüsilist- ja vaimset arengut ning edendame seeläbi tulemuslikult Eesti jalgpallimaastikku. Klubis treenib üle 700 (3–16 a) lapse, treeningud viiakse läbi Tartu erinevates linnajagudes ja Tartu maakonnas.

FC Santos Tartu treeningute eesmärk tervisespordis on tutvustada huvilistele jalgpalli ning arendada neis koordinatsiooni- ja liikumisvõimet, mida tulevikus sportimisel vaja läheb. Lisaks füüsilisele tegevusele õpib laps treeningutel arvestama teistega ning olema õigel ajal õiges kohas, mis loob head eelised grupitööks. Treeningud on kaasahaaravad ja lõbusad, mis äratavad lastes üha enam sportimise vastu huvi. Samuti on treeningutesse kaasatud mängulisust ja lapsesõbralikkust.

Treeningute eesmärk tippspordis on arendada ja õpetada sportlasi kasutama oma parimaid eeldusi ja oskusi nii, et nad jõuaksid Eesti koondisesse ja välismaa tippklubidesse.

FC Santos Tartu eripäraks on väiksearvulised treeninggrupid, kus viiakse treeninguid läbi ühe või kahe (ja vajadusel enama) treeneri juhendamisel, mis annab võimaluse individuaalsusele.

Muuhulgas korraldame igal aastal oma liikmetele hulgaliselt võistlusi (turniire), laagreid ja mitmeid muid üritusi. Suuremateks üritusteks on noorte rahvusvaheline kevad- ja sügisturniir (ühel turniiril osaleb 100–120 võistkonda 6–8 riigist). Sõprussidemed on loodud Riia Skonto, Vilniuse Žalgirise, HJK ja GBK (Soome), Amsterdami Ajaxi (Holland), Luton Town’i ja Histon FC (Inglismaa) jt klubidega.

FC Santose eelisteks on professionaalsed treenerid ning lapsesõbralikud treeningmeetodid.

FC Santos väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Santose ja teiste vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Loe rohkem siit: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/.

USALDA PARIMAID

TREENERID

Joonas Luts

Dmitri Kutsarev